Pravna napomena

Upotreba web stranica, odgovornost za proizvod

Informacije na ovim web stranicama nisu obavezujuće i pružaju se isključivo u informativne svrhe. One su samo informativne prirode i ne predstavljaju ponude na način kako se one definišu u relevantnim zakonskim propisima. Detaljnije informacije i uslovi ugovora se mogu dobiti od relevantnog ovlaštenog dilera. Ugovor o predstavljenoj robi se ne može zaključiti na osnovu informacija koje se nalaze na web stranici.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. može izmijeniti ili ažurirati informacije na ovim web stranicama i informacije o proizvodima i uslugama koji su opisani na njima u bilo kom trenutku bez prethodnog obavještenja. Osim ako se izričito ne navodi na nekom drugom mjestu, web stranice Continental Adria pnevmatike d. o. o. ne sadrže nikakve garancije niti informacije o karakteristikama koje bi pružile osnov za odgovornost Continental Adria pnevmatike d. o. o., bilo izričite bilo podrazumijevane, uključujući u pogledu trenutne validnosti, tačnosti, potpunosti i kvaliteta dotičnih informacija.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa svojim web stranicama. Ovim putem se isključuje odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak/oštećenje, potraživanje za obeštećenje i/ili posljedičnu štetu bilo koje vrste i bilo koje zakonske osnove, pretrpljene kao rezultat vašeg pristupanja ili korištenja web stranica, naročito uključujući infekciju vašeg računarskog okruženja virusima.

Postojanje i ispunjavanje obaveza i odgovornosti Continental Adria pnevmatike d. o. o. za Continental proizvode i usluge je isključivo regulisano respektivnim ugovornim sporazumima zaključenim u pogledu njih u vezi sa važećom verzijom Continental Adria pnevmatike d. o. o. standardnih odredbi i uslova koji su primjenjivi u svakom slučaju.

 

Obavještenje o spoljašnjim linkovima

Naša ponuda sadrži linkove ka eksternim veb lokacijama koje pripadaju trećim licima, na koje mi nemamo uticaja kada je u pitanju sadržaj. Stoga ne možemo da prihvatimo bilo kakvu odgovornost za taj drugi sadržaj. Provajder ili operater date stranice je uvijek odgovoran za sadržaj stranica povezanih linkovima. Stranice povezane linkovima se provjeravaju u pogledu mogućih kršenja zakona u vrijeme kada se linkovi kreiraju. Nezakoniti sadržaj nije uočen u vrijeme kada su linkovi kreirani. Međutim, tekuća inspekcija sadržaja povezanih stranica nije opravdana bez konkretne sumnje na kršenje zakona. Odmah ćemo ukloniti relevantne linkove ako se ispostavi da krše bilo koji zakon.

 

Dostupnost proizvoda širom svijeta

Ova web stranica može sadržati informacije o Continental proizvodima koji još uvijek nisu dostupni u vašoj zemlji. Prisustvo datih informacija na ovoj web stranici ne implicira namjeru Continental Adria pnevmatike d. o. o. da najavi da će proizvod biti dostupan širom svijeta. Molimo da se obratite vašem Continental dileru ili predstavniku za dodatne informacije o budućim planovima za proizvode koji vam još uvijek nisu dostupni.

 

Robne marke i autorska prava

Robne marke i logo oznake ("robne marke") koje se vide na ovim web stranicama su vlasništvo Continental Adria pnevmatike d. o. o. ili njegovih podružnica. Nijedna od informacija na ovim web stranicama se ne može tumačiti kao davanje licence ili dozvole za korištenje robnih marki. Za to je potrebna izričita pismena saglasnost Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Neovlaštena upotreba ovih robnih marki je strogo zabranjena. Continental Adria pnevmatike d. o. o. će braniti svoja prava intelektualne svojine širom svijeta u skladu sa primjenjivim zakonima u svakom slučaju.

 

Autorska prava © 2018 Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Sva prava zadržana. Sav tekst, slike, grafički prikazi, animacije, video snimci, muzika, zvukovi i ostali materijali koji se nalaze na ovim web stranicama podležu autorskom pravu i ostalim pravima intelektualne svojine Continental Adria pnevmatike d. o. o. i njegovih podružnica. Continental Adria pnevmatike d. o. o. posjeduje autorska prava kada su u pitanju izbor, koordinacija i uređenje materijala na ovoj web stranici. Ovi materijali se ne smiju umnožavati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju. Oni se takođe ne smiju modifikovati niti proslijeđivati na druge web stranice.


Related Topics
Uniroyal. Continentalov brend.*